4,2

19 beoordelingen
vuilnisbelt met aluminium
vuilnisbelt met oud staal
vuilnisbelt met oud papier
vuilnisbelt met oud karton

De cursus VIHB

 Doelgroep:

Inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen. Vanwege de opzet en inhoud is de cursus ook geschikt voor personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met afvalstoffen of die de basiskennis over afvalstoffenwetgeving willen bijwerken.
Vervoerders zijn vrijgesteld t.a.v. de vakbekwaamheid, maar ondanks dat is de inhoud van deze cursus zeer interessant om op de juiste manier om te gaan met afvalstoffen.

Inhoud van de cursus VIHB:
In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Opzet van de cursus:
Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de cursus zijn opgenomen. De docent behandelt de verplichte leerstof. Daarbij wisselt hij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Door middel van proefexamens wordt u gedegen voorbereid voor het examen. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht.

Duur van de cursus:
De cursus wordt verzorgd in twee opeenvolgende dagen (van ieder 8 lesuren). Een lunch wordt door ons verzorgd.

Cursuslocatie:
Afhankelijk van het aantal aanmelding (woonplaatsen cursisten) wordt de meest gunstige cursuslocatie bepaald. (meestal is dit centraal in het land) Voor actuele cursusdata en locaties, klik hier

 

 

Vihb, vihb lijst, vihb vergunning, ladder van lansink, euralcode, afvalmanagement, vihb nummer,  eural code afvalstoffen, compost verwerking, vakdiploma, landelijk afvalbeheerplan, wat is bedrijfsafval, afvalbeheer, kga afval, wat zijn gevaarlijke stoffen, besluit inzamelen afvalstoffen, vihb lijst raadplegen, verontreinigde grond, eural lijst, chemisch afval verwerking, evoa, senternovem, europese afvalstoffenlijst, afval management, europese afvalstoffenlijst eural, industrieel afval, afvalstroom, afvalverwerker, evoa groene lijst, afval overleg orgaan, asbest storten, omgaan met gevaarlijke stoffen, eural codes lijst, gevaarlijke stoffen kaart, afvalbeheerplan, senternovem afvalbeheer, afvalverwerking moerdijk, definitie gevaarlijke stoffen, inzameling batterijen, oud papier, containerparken, selectief slopen, getuigschrift vakbekwaamheid, ondernemersdiploma vihb, ondernemersopleiding, de chauffeursacademie, inzameling metaal, airbag, oude kleding, kleding metalen, metaalafval, afval, afval verwijdering, vervoerder, vervoerders, inzamelaar, inzamelaars, handelaren, handelaar, bemiddelaar, bemiddelaars, vihb cursus, vihb opleiding, vihb training, vibh, ivbh, inzamelen witgoed, bouwafval, plastic afval, chemisch afval, sloopafval, batterijen, accu´s, accumulatoren, big bag, reinigen, katalysator, afvalchauffeur,ADR, kac, kga, huishoudelijk afval, afvalstoffen, groene lijst, blauwe lijst, zwarte lijst, rode lijst, gele lijst, diploma vihb, vihblijst Vihb, vihb lijst, vihb vergunning, ladder van lansink, euralcode, afvalmanagement, vihb nummer,  eural code afvalstoffen, compost verwerking, vakdiploma, landelijk afvalbeheerplan, wat is bedrijfsafval, afvalbeheer, kga afval, wat zijn gevaarlijke stoffen, besluit inzamelen afvalstoffen, vihb lijst raadplegen, verontreinigde grond, eural lijst, chemisch afval verwerking, evoa, senternovem, europese afvalstoffenlijst, afval management, europese afvalstoffenlijst eural, industrieel afval, afvalstroom, afvalverwerker, evoa groene lijst, afval overleg orgaan, asbest storten, omgaan met gevaarlijke stoffen, eural codes lijst, gevaarlijke stoffen kaart, afvalbeheerplan, senternovem afvalbeheer, afvalverwerking moerdijk, definitie gevaarlijke stoffen, inzameling batterijen, oud papier, containerparken, selectief slopen, getuigschrift vakbekwaamheid, ondernemersdiploma vihb, ondernemersopleiding, de chauffeursacademie, inzameling metaal, airbag, oude kleding, kleding metalen, metaalafval, afval, afval verwijdering, vervoerder, vervoerders, inzamelaar, inzamelaars, handelaren, handelaar, bemiddelaar, bemiddelaars, vihb cursus, vihb opleiding, vihb training, vibh, ivbh, inzamelen witgoed, bouwafval, plastic afval, chemisch afval, sloopafval, batterijen, accu´s, accumulatoren, big bag, reinigen, katalysator, afvalchauffeur,ADR, kac, kga, huishoudelijk afval, afvalstoffen, groene lijst, blauwe lijst, zwarte lijst, rode lijst, gele lijst, diploma vihb, vihblijst Vihb, vihb lijst, vihb vergunning, ladder van lansink, euralcode, afvalmanagement, vihb nummer,  eural code afvalstoffen, compost verwerking, vakdiploma, landelijk afvalbeheerplan, wat is bedrijfsafval, afvalbeheer, kga afval, wat zijn gevaarlijke stoffen, besluit inzamelen afvalstoffen, vihb lijst raadplegen, verontreinigde grond, eural lijst, chemisch afval verwerking, evoa, senternovem, europese afvalstoffenlijst, afval management, europese afvalstoffenlijst eural, industrieel afval, afvalstroom, afvalverwerker, evoa groene lijst, afval overleg orgaan, asbest storten, omgaan met gevaarlijke stoffen, eural codes lijst, gevaarlijke stoffen kaart, afvalbeheerplan, senternovem afvalbeheer, afvalverwerking moerdijk, definitie gevaarlijke stoffen, inzameling batterijen, oud papier, containerparken, selectief slopen, getuigschrift vakbekwaamheid, ondernemersdiploma vihb, ondernemersopleiding, de chauffeursacademie, inzameling metaal, airbag, oude kleding, kleding metalen, metaalafval, afval, afval verwijdering, vervoerder, vervoerders, inzamelaar, inzamelaars, handelaren, handelaar, bemiddelaar, bemiddelaars, vihb cursus, vihb opleiding, vihb training, vibh, ivbh, inzamelen witgoed, bouwafval, plastic afval, chemisch afval, sloopafval, batterijen, accu´s, accumulatoren, big bag, reinigen, katalysator, afvalchauffeur,ADR, kac, kga, huishoudelijk afval, afvalstoffen, groene lijst, blauwe lijst, zwarte lijst, rode lijst, gele lijst, diploma vihb, vihblijst