4,2

19 beoordelingen
vuilnisbelt met aluminium
vuilnisbelt met oud staal
vuilnisbelt met oud papier
vuilnisbelt met oud karton

De cursus VIHB

Doelgroep:

Inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen. Vanwege de opzet en inhoud is de cursus ook geschikt voor personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met afvalstoffen of die de basiskennis over de actuele afvalstoffenwetgeving willen bijwerken.
Vervoerders zijn vrijgesteld t.a.v. de vakbekwaamheid, maar ondanks dat, is de inhoud van deze cursus zeer interessant om op de juiste manier om te gaan met afvalstoffen en het juist toepassen van de regelgeving. Zoedoende voorkomt men ook krijgen van hoge boetes.

Inhoud van de cursus VIHB:
In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

Opzet van de cursus:
Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de training zijn opgenomen. De docent behandelt de verplichte leerstof. Daarbij wisselt hij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Door middel van proefexamens wordt u gedegen voorbereid voor het examen. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht.

Duur van de cursus:
De cursus wordt verzorgd in twee opeenvolgende dagen (van ieder 8 lesuren). Een lunch wordt door ons verzorgd.

Cursuslocatie:
Afhankelijk van het aantal aanmelding (woonplaatsen cursisten) wordt de meest gunstige cursuslocatie bepaald. (meestal is dit centraal in het land)